De Handen Ineen, Praktijk voor handtherapie en coaching

Werkwijze

Intake

 

Na een verwijzing of nadat u zich zelf met een vraag heeft aangemeld, zal de ergotherapeut met u een afspraak voor een eerste kennismaking plannen. Tijdens dit eerste gesprek kunt u uw vraag en persoonlijke situatie uitleggen. Door een observatie van uw handelingsprobleem krijgt de ergotherapeut een beeld van uw situatie en hulpvraag. Vervolgens zullen in samenspraak met u haalbare doelen besproken en opgesteld worden. Deze doelstellingen zijn de liedraad van uw behandeltraject om uw persoonlijke situatie te verbeteren.

 

Behandeling, begeleiding, advies of training

 

Afhankelijk van uw hulpvraag zal tijdens de volgende bezoeken aan de verbetering van de door u ervaren problemen gewerkt worden. U kunt hierbij denken aan het aanpassen of veranderen van de manier waarop u de handeling uitvoert, maar bijvoorbeeld ook hoe uw partner of mantelzorger u in het dagelijks leven kan ondersteunen.

De ergotherapeut kan u begeleiden en adviseren bij het indienen van aanvragen voor aanpassingen in huis of voor hulp- (vervoer-) middelen. Met het gebruik van voorzieningen en/of aanpassingen staat u vervolgens niet alleen: ook hierin wordt u door uw ergotherapeut begeleid en getraind in het leren omgaan met deze veranderingen.

 

Evaluatie en afsluiting

 

Aan het einde van de behandeling kijkt de ergotherapeut samen met u terug op het doorlopen traject. Samen wordt besproken in hoeverre de gestelde doelen behaald zijn, of u tevreden bent met het resultaat en/of er mogelijk ook nieuwe hulpvragen zijn ontstaan, waarbij u nog verder begeleid wilt worden.

Als het behandeltraject afgerond is, wordt het dossier gesloten en volgt een korte rapportage naar uw verwijzer of huisarts.