De Handen Ineen, Praktijk voor handtherapie en coaching

Dupuytren

Dupuytren kenmerkt zich door bindweefselknobbels of strengen in de hand, die de vinger op den duur naar binnen trekken.

Dupuytren is conservatief eigenlijk niet te behandelen. In het verleden werd er wel eens ‘rek’ toegepast. Maar tegenwoordig is de overtuiging dat door ‘rek’ de klachten juist verergeren.

De behandeling zal dus altijd chirurgisch zijn. Dit kan op drie manieren:

  • Injecties die de strengen moeten verweken, vervolgens wordt de streng ‘los getrokken’.
  • Percutane fascioctomie
  • Met een naald wordt door de huid heen de bindweefselstreng aangeprikt en doorgesneden. Dit gebeurd onder verdoving. Het voordeel van deze manier is dat er weinig littekenweefsel ontstaat.

 

Operatie:

Tijdens de operatie wordt het aangedane weefsel verwijderd of doorgesneden. De hinder die de patiënt heeft van de kromstand, wordt hiermee verholpen.

De behandeling bij De Handen Ineen richt zich op het herwinnen van de functionaliteit van de hand na de operatie, en het behoud van de gewonnen strekking.
Indien nodig wordt er een nachtspalk gemaakt.

Dupuytren Dupuytren