De Handen Ineen, Praktijk voor handtherapie en coaching

Dementie

Er zijn verschillende ziektebeelden die onder de naam dementie samengevoegd worden; de meest bekende hiervan is waarschijnlijk de ziekte van Alzheimer, maar ook ziektebeelden waar dementie als symptoom kan optreden, bijvoorbeeld de ziekte van Parkinson.
Alle vormen van dementie hebben als overeenkomst het verlies of de degeneratie van hersencellen en de verbindingen tussen de hersencellen onderling, waardoor de cognitieve vermogens steeds verder achteruit gaan.

Het krijgen van dementie is niet gebonden aan hoge leeftijd, ook jongere mensen kunnen hiermee te maken krijgen.

Vaak worden in het begin van de aandoening geheugenproblemen waargenomen, later kunnen ook andere verschijnselen erbij komen:

 

  • niet meer goed uit de woorden komen
  • dingen niet meer herkennen
  • dingen niet meer kunnen doen
  • niet meer kunnen plannen
  • geen logische conclusies trekken
  • trage informatieverwerking

 

Hierdoor wordt het steeds moeilijker om activiteiten, die men gewend was om te doen actief uit te blijven voeren. Vaak nemen de partner of mantelzorger, met goede bedoelingen, taken van de dementerende over, omdat hij/zij ziet, dat het niet meer wil lukken of het te veel moeite kost. Hierbij bestaat het risico dat de dementerende in een neerwaartse spiraal van passiviteit belandt en steeds minder in beweging en activiteit zal komen.

 

De ergotherapeut kan samen met de dementerende en de partner/mantelzorger proberen deze situatie te doorbreken en sommige taken weer op te pakken. Passend bij de persoon en diens oude gewoontes en strategie├źn kan gekeken worden naar het anders omgaan met handelingen, het gestructureerd uitvoeren van activiteiten of het gebruik van hulpmiddelen.
Activeren en stimuleren binnen de veilige en vertrouwde thuisomgeving kan de levenskwaliteit van zowel de betroffene zelf, als ook diens partner/mantelzorger verhogen en van grote meerwaarde zijn.
Een actievere houding van de dementerende in combinatie met adviezen over het omgaan met de aandoening kan tevens ontlastend zijn voor de partner/mantelzorger.

Dementie Dementie