De Handen Ineen, Praktijk voor handtherapie en coaching

CVA (beroerte)

Een CVA ( beroerte) kan een herseninfarct of een hersenbloeding zijn. In het eerste geval is de oorzaak een afgesloten bloedvat; bij een hersenbloeding is er sprake van een gescheurd of geknapt bloedvat. Het gevolg van beiden is een verminderde bloedtoevoer (en daarmee verminderde zuurstofverzorging) in het getroffen hersengebied, waardoor dit gedeelte niet meer voldoende kan functioneren.
De symptomen die u hiervan kunt ondervinden zijn divers en afhankelijk van het getroffen hersengebied. Het kunnen zowel zichtbare gevolgen zijn (verlamming of problemen met spreken), maar ook onzichtbare gevolgen zoals minder goed dingen kunnen onthouden of gedragsverandering.

De ergotherapeut kan u begeleiden bij het weer oppakken van uw dagelijkse activiteiten als u weer thuis bent.
Voor u belangrijke en betekenisvolle dingen worden in beeld gebracht waarna de ergotherapeut u zal observeren bij het uitvoeren daarvan. Zo worden belemmeringen die u ervaart zichtbaar en kan samen met u gekeken worden naar andere manieren voor de uitvoer hiervan. De ergotherapeut is bekend met veel hulpmiddelen voor de algemene dagelijkse verrichtingen en zal u hierin adviseren.

Samenwerking met andere disciplines zijn van toegevoegde waarde bij het herstel. Nieuw aangeleerde handelingspatronen en/of technieken die u gaat toepassen, kunnen ook door de fysiotherapeut en/of de thuiszorgmedewerker overgenomen worden. Dit vergroot het trainingseffect en bevordert het herstel.

Voorbeelden voor begeleiding door de ergotherapeut na een CVA:

 

  • Zelfzorg en huishoudelijke werkzaamheden
  • Mobiliteit, verplaatsen binnen en buitenshuis
  • Sociale activiteiten en hobby
  • Vermoeidheid
  • Concentratie
  • Sensibiliteit in handen en vingers
CVA (Beroerte)