De Handen Ineen, Praktijk voor handtherapie en coaching

COPD

Als u aan een vorm van COPD lijdt, komt u regelmatig adem te kort en kunt u zich snel benauwd voelen. Zo kunnen activiteiten die voorheen geen probleem waren als zware inspanning ervaren worden.

De oorzaak is een chronische verstopping van de luchtwegen, waardoor er minder zuurstof door de longen opgenomen kan worden met als gevolg ademtekort, vermoeidheid, angst, pijn of depressiviteit.
Voor u belangrijke activiteiten voert u in het vervolg misschien minder vaak of helemaal niet meer uit.

De ergotherapeut kijkt samen met u naar andere mogelijkheden om deze activiteiten door aangepast handelen of met gebruik van geschikte hulpmiddelen alsnog zelfstandig te kunnen doen.

Het gebruik van speciale ademhalings- en ontspanningstechnieken, bewegingsadviezen, efficiënt omgaan met de beschikbare energie en gedragsverandering zijn onderwerpen waar de ergotherapeut het met u over kan hebben.
Dit gebeurt ook in nauw overleg met de fysiotherapeut en is vooral gericht op verbetering van de conditie en het uithoudingsvermogen met als doel activiteiten als minder belastend te ervaren.

COPD