De Handen Ineen, Praktijk voor handtherapie en coaching

Aangeboren beperking

Soms worden mensen geboren met een handafwijking. Te denken valt aan een te kort spaakbeen of ontbrekende vingers of samengegroeide vingers.

Een aantal aangeboren problemen moeten chirurgisch verholpen worden. Handtherapie kan hierna ingezet worden.

Het kan ook voor komen dat iemand zich aanmeldt zonder dat er een operatie heeft plaats gevonden. Handtherapie richt zich dan op voorkomen van klachten en aanleren van handigheden die de uitvoer van activiteiten makkelijker maken.

Aangeboren beperking